På sporet af strategierne - studieteknik

På sporet af strategierne - studieteknik

By Jytte Isaksen & VUC Syd

  • Release Date : 2016-07-29
  • Genre : Teaching & Learning
  • FIle Size : 208.73 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

På sporet af strategierne - studieteknik I bogen om studieteknik præsenteres læseren for studieteknikker, læringsstile, læsestrategier, forståelsesmodeller, notat- og lyttestrategier samt spørgeteknikker i opgaveformuleringer. 
Disse fokuspunkter belyses blandt andet gennem videoer med en vejleder og nogle lærere, som fortæller om, hvordan man kan blive en god studerende.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om studieteknik.
Bogen indeholder opgaver som fx at teste sin egen læringsstil, formulere læseformål, anvende lytteteknikker, forståelsesmodeller og opstille vurderingskriterier for valg af kilde.
 
Studieteknik kan anvendes i fx undervisningen i alle fag på VUC, i gymnasiet, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.

Bogen dækker nedenstående niveauer:
Studieteknik kan anvendes i fx undervisningen i alle fag på VUC, i gymnasiet, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.

keyboard_arrow_up