MRSA - truslen fra bakterierne? - Mikrobiologi

MRSA - truslen fra bakterierne? - Mikrobiologi

By Karina Mikkelsen

  • Release Date : 2018-05-09
  • Genre : Textbooks
  • FIle Size : 752.36 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

MRSA - truslen fra bakterierne? - Mikrobiologi MRSA - truslen fra bakterierne? - omhandler problemstillingen omkring udvikling af antibiotikaresistens i bakterier. Læseren bliver introduceret til bakteriers opbygning, og forskelle mellem bakteriegrupper, samt hvordan bakterier kan påvirkes af antibiotika og udvikle resistens mod antibiotika. MRSA bliver brugt som eksempel gennem bogen, for at klarlægge problematikken omkring resistens.

‘Bogen indeholder opgaver, hvor læseren producerer mundtlige og skriftlige produkter. Opgaverne er udarbejdet, således at læseren lærer at anvende fagbegreber og fagtermer, samt at opsøge, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder. Slutteligt skal læseren arbejde med en opgave, hvor man skal anvende den tilegnede viden til at vurdere og perspektivere emnet i forhold til samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå.

MRSA - truslen fra bakterierne? kan anvendes til undervisning på flere niveauer i biologi på VUC, i gymnasiet, på hf, og på erhversuddannelser indenfor sundhed eller landbrug.

• STX, hf og hfe.
• Biologi B (C og A)
• Kernestof:
Cellebiologi:
opbygning af procaryote celler og membranprocesser.

Mikrobiologi:
vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens.

Genetik og molekylærbiologi: 
proteinsyntese, mutation, og mitose

Evolutionsbiologi.

keyboard_arrow_up