Demokrati

Demokrati

By Morten Johansson

 • Release Date : 2014-12-10
 • Genre : Political Science
 • FIle Size : 293.61 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Demokrati Giver demokrati et godt liv? Hvad er godt ved demokrati? Hvad er alternativet? Hvilke rettigheder og hvilke pligter følger der med? Disse spørgsmål, blandt mange andre, bliver belyst i denne bog. Bogen behandler emnet demokrati fra demokratiets oprindelse, til forskellige former for demokrati, og ikke mindst demokratiets udfordringer.

I bogen skal læseren arbejde med mindmaps, digitale posters, omskrivning af sangtekst m.m. for at komme tættere på at besvare det overordnede spørgsmål: Giver demokrati et godt liv?

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i samfundsfagsundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet (C), KS på hf, VUC eller i tværfaglige forløb eller projekter, der vedrører samfundsudvikling og politik.

Emneord: demokrati, rettigheder, pligter, retsstat, politiske systemer

Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til B og A-niveau i gymnasiet og på hf:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Demokrati
• Det politiske system, retsstat og rettigheder
• Politiske partier og ideologier
• Velfærdsstater
• Medier og politik
• International politik
• Samfundsøkonomiske sammenhænge
• Markedsøkonomi
• Undersøgelsesmetoder
• Formidling
• informationssøgning.

Kompetencemål:
• Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
• Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

Hf Kultur- og Samfundsfagsgruppen
Kernestof:
• Politiske ideologier
• Demokrati, deltagelsesmuligheder, politiske beslutninger.

Stx C-niveau
Kernestof:
• Politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
• Politiske beslutningsprocesser i Danmark
• Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau G
Kernestof:
• Demokrati og menneskerettigheder
• Det politiske system
• Retsvæsenet.
Samfundsfag, Niveau D:
Kernestof:
• Det politiske system, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt plan
• Velfærdsmodeller.

Reviews

 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By

keyboard_arrow_up